เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย /

ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย :, มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540
Subjects: พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: AM79.T5 ก254อ 2540
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available