การศึกษาแพลงค์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลพัทยา จังหวัดชลบุรี /

อนุสิฎฐ์ กิจวิสาสะ

Main Author: อนุสิฎฐ์ กิจวิสาสะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (ชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
Subjects: แพลงค์ตอน
พัทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QH90.8.P5 อ236ก 2542
Copy 1
Available