รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 6 เรื่อง /

ทบวงมหาวิทยาลัย

No Cover Image
Corporate Author: ทบวงมหาวิทยาลัย
Other Authors: วีรจิตต์ โชติมงคล, วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ,, ยุพา ถาวรพิทักษ์,, ประพันธ์ ภานุภาค, สุรพล สุวรรณกูล,, อุษา ทิสยากร, เอกรินทร์ โปรเทียรณ์,, มัทนา หาญวนิชย์, สถาพร มานัสสถิตย์, สมสิทธ์ ตันสุภสวัสดิกุล,, กวี ภู่ไพบูลย์, จิตติมา ฐิตวัฒน์,, ภูมิจิตร ยำยวน,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– drug therapy.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– in infancy & childhood.
Cryptococcus neoformans.
Diarrhea.
Syphillis.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ท119ร 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available