การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ /

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์, สุรีย์ บุญญานุพงศ์

No Cover Image
Main Author: เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์
Other Authors: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำในภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาภูมิภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 2539
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ –– การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย
การพัฒนาลุ่มน้ำ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z699.5.W3 ก764ก 2539
Copy 1
Available
Copy 2
Available