โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 2542-2544 /

กรมการพัฒนาชุชน

Corporate Author: กรมการพัฒนาชุมชน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง –– ไทย
การพัฒนาชุมชน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก494ค 2542
Copy 1
Available