สาระความรู้ที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการเรียนรู้:

กรมวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2541 กรุงเทพมหานคร

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
Subjects: การเรียนรู้ -- (จิตวิทยา) -- การประชุม
การพัฒนาการศึกษา -- การประชุม
จิตวิทยาการศึกษา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB1060 ก525ส 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available