รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมป้องกันเอดส์ของครูประถมศึกษา :

ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดอุบลราชธานี =

พิสิฏฐ์ บุญไชย

No Cover Image
Main Author: พิสิฏฐ์ บุญไชย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541
Subjects: โรคเอดส์ -- ไทย -- อุบลราชธานี -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 พ777ร 2541
Copy 1
Available