เอกการสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว และ วิทยาเขตภาคพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Corporate Author: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. การประชุม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ, 2541
Subjects: เกษตรกรรม –– การประชุม
คหกรรมศาสตร์ –– การประชุม
การบริหารธุรกิจ –– การประชุม
พืชศาสตร์ –– การประชุม
นาฏศิลป์ –– การประชุม
วิศวกรรมศาสตร์ –– การประชุม
วิทยาศาสตร์ –– การประชุม
ศึกษาศาสตร์ –– การประชุม
สังคมศาสตร์ –– การประชุม
อุตสาหกรรมการเกษตร –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5R3 ท592อ 2541
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.4 Copy 4
Available
Volume ล.5 Copy 5
Available