รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2536-2540

กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กองโรคเอดส์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กอง, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– วิจัย –– สาระสังเขป
โรคเอดส์ –– วิจัย –– บรรณานุกรม
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM372
Copy 2
Available
Copy 3
Available