สรรพศิลปศาสตราธิราช /

สมศักดิ์ วิราพร ; คณะกรรมการจัดทำหนังสือ สรรศิลปศาสตราธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: สมศักดิ์ วิราพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรรพศิลปศาสตราธิราช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ
เกษตรทฤษฎีใหม่
การพัฒนาการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส336 2542
Copy 1
Available