สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย =

Thailand : Culture and Society /

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Other Authors: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2542
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมไทย
สังคม
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ส532 2542
Copy 1
Available
Copy 3
Available