รายงานผลการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยาของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย /

คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์, ปรียานันท์ แสนโภชน์, คงศักดิ์ พร้อมเทพ

No Cover Image
Main Author: คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
Other Authors: ปรียานันท์ แสนโภชน์, คงศักดิ์ พร้อมเทพ
Format: RESEARCH
Language: English
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540
Subjects: สมุนไพร
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ค144ร 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Available