ป. อ. ปยุตฺโต /

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: พระธรรมปิฎก. -- (ป. -- อ. -- ปยุตฺโต) -- ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ978 ป112 2538
Copy 1
Available