สรุปสถานการณ์สังคมไทย 2540 จากมุมมององค์กรพัฒนาเอกชน /

วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร, สุนทรี เกียรติประจักษ์, บรรณาธิการ

Corporate Author: คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.)
Other Authors: วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร, สุนทรี เกียรติประจักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.), 2541
Subjects: ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55 ผ793ส 2540
Copy 1
Available