ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที =

Library automation & digital Library /

น้ำทิพย์ วิภาวิน, บรรณาธิการ

Other Authors: น้ำทิพย์ วิภาวิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : SUM Publishing, 2542
Subjects: ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุดดิจิตัล
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z678.9 ห374 2542
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available