การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น =

Communication in rural development /

เกศินี จุฑาวิจิตร

Main Author: เกศินี จุฑาวิจิตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน
การสื่อสาร
การสื่อสารในการพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P92.T5 ก774ก 2542
Copy 1
Available