เวียดนาม :

สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ /

โดย เขียน ธีระวิทย์

Main Author: เขียน ธีระวิทย์
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542
Subjects: อาเซียน
เวียดนาม ประวัติศาสตร์
เวียดนาม การเมืองและการปกครอง
เวียดนาม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS 556.3 8752ว 2542
Copy 1
Available
Volume ฉ.2 Copy 2
Available
Copy 3
Available