เวียดนาม :

สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ /

โดย เขียน ธีระวิทย์

Main Author: เขียน ธีระวิทย์
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542
Subjects: เวียดนาม –– ประวัติศาสตร์
เวียดนาม –– การเมืองและการปกครอง
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS 556.3 8752ว 2542
Copy 1
Checked out Due: 2020-10-5 Recall This
Volume ฉ.2 Copy 2
Checked out Due: 2020-10-7 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-10-4 Recall This