เมื่อเวียดนามปฏิรูป /

ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

Main Author: ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541
Subjects: การพัฒนาสังคม
การปฏิรูปสังคม
เวียดนาม –– ภาวะเศรษฐกิจ
เวียดนาม –– ภาวะสังคม
เวียดนาม –– การเมืองและการปกครอง
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.5.A8 ธ464ม 2541
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-10-1 Recall This