ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเซีย :

การต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอกประชาธิปไตย /

แปลเรียบเรียง นฤมิตร สอดศุข

Main Author: นฤมิตร สอดศุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538
Subjects: ประชาธิปไตย –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 น277ป 2538
Copy 1
Available