โลกทัศน์ของสตรีญี่ปุ่นยุคเทคโนโลยี :

ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจากสมัยจารีต /

พิพาดา ยังเจริญ

Main Author: พิพาดา ยังเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Subjects: สตรี –– ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1762 พ699ล 2535
Copy 1
Available