แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง /

อัษฎางค์ ปาณิกบุตร

Main Author: อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
Other Authors: สถาบันนโยบายศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540
Subjects: การปฏิรูปการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 อ581น 2540
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available