ผู้หญิงชนบทกับสิ่งแวดล้อม /

หม่อนราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์, บรรณาธิการ ; กชกร อนุชา และสุรพล ศรจิตต์, หัวหน้าทีมภาคสนาม

Other Authors: นริศรา จักรพงษ์, ม.ร.ว., กชกร อนุชา, สุรพล ศรจิตต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539
Subjects: สตรีชนบท -- ไทย -- วิจัย
สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1181.T5 ผ749 2539
Copy 1
Available