ผู้หญิงชนบทกับสิ่งแวดล้อม /

หม่อนราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์, บรรณาธิการ ; กชกร อนุชา และสุรพล ศรจิตต์, หัวหน้าทีมภาคสนาม

Other Authors: นริศรา จักรพงษ์, ม.ร.ว., กชกร อนุชา, สุรพล ศรจิตต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539
Subjects: สตรีชนบท ไทย วิจัย
สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 143 หน้า
ISBN: 9748980596