การปฏิรูปทางการเมือง :

ทางออกของประเทศไทย /

ประเวศ วะสี

No Cover Image
Main Author: ประเวศ วะสี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสื่อ, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การปฏิรูปการเมือง -- ไทย
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 ป384ก 2539
Copy 2
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 ป384ก 2539
Copy 1
Available