กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา =

Urbanization and social change in developing countries /

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล

Main Author: ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ด422ก 2541
Copy 1
Available