การควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย์ =

Quality control of conventional radiography /

จิตต์ชัย สุริยะไชยากร...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: จิตต์ชัย สุริยะไชยากร, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชารังสีเทคนิค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Quality Control.
Radiography.
X-Ray Film.
การควบคุมคุณภาพ
การถ่ายภาพ
ฟิล์มเอกซเรย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: 153, [23] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท
ISBN: 9745881759