สถานภาพงานวิจัยโคนมในประเทศไทย (2526-2542) /

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, เปล่งศรี อิงคนินันท์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, เปล่งศรี อิงคนินันท์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองประสานการพัฒนาชนบท, 2538
Subjects: โคนม
โคนา –– การวิจัย
โคนมและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาการเกษตร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: SF197 ส179 2542
Copy 1
Available