บทบาทของชาวบ้านในการพัฒนาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช /

ชัยยุธ บุญโสภาส

No Cover Image
Main Author: ชัยยุธ บุญโสภาส
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9N35 ช421บ 2542
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This