การพยาบาลผู้ที่มีภาวะเสียสมดุลน้ำ อิเล็กโตรลัยต์ และกรด-ด่าง /

นงนุช โอบะ

Main Author: นงนุช โอบะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acid-Base Imbalance –– nursing.
Water-Electrolyte Imbalance –– nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY150 น139d 2543
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY150 น139ก 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available