การศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นของชาวไทยมุสลิม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน /

ภัคธีรา หนูแก้ว

No Cover Image
Main Author: ภัคธีรา หนูแก้ว
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- (ภาคใต้)
ภาษาถิ่น -- ภาษาใต้
ภาษาไทย -- การออกเสียง
สงขลา -- ภาษาถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 ภ318ก 2542
Copy 1
Available