รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้บทบาทตนเองของอิมามต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย =

Imam's self-perception of their roles in developing the quality of life of muslims in Thailand /

โดย มานี ชูไทย, พิสมัย ฮาซาไนน์, สิริยา ยูซูฟี

Main Author: มานี ชูไทย
Other Authors: พิสมัย ฮาซาไนน์, สิริยา ยูซูฟี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครนายก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
Subjects: ผู้นำศาสนาอิสลาม –– วิจัย
มุสลิม –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BP173.25 ม455ร 2542
Copy 1
Available