ผลของกระบวนการสร้างเสริมค่านิยมเพื่อพัฒนาค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ /

นุภา บุทธรักษา

Main Author: นุภา บุทธรักษา
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2541
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541.
Subjects: ความซื่อสัตย์ -- วิจัย
ค่านิยม -- วิจัย
จริยศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BJ1533.L8 น734ผ 2541
Copy 1
Available