ประมวลกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

โดย ประยุทธ สิทธิพันธ์

No Cover Image
Main Author: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
Other Authors: ประยุทธ สิทธิพันธ์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2528
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชดำรัส
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ภ671ป
Copy 1
Available