ศึกษาสภาพปัญหาการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวภาษาไทยมาตรฐานและสร้างแบบฝึกแก้ปัญหาออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง /

เกษร มานันตพงศ์

No Cover Image
Main Author: เกษร มานันตพงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2542
Subjects: ภาษาไทย –– การออกเสียง
ภาษาไทย –– การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4167 ก814ศ 2542
Copy 1
Available