ประติมากรรมตกแต่งหน้าบันพระอุโบสถ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (กรณี : ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) /

จิรวัฒน์ พิระสันต์

No Cover Image
Main Author: จิรวัฒน์ พิระสันต์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -- ผลงานวิจัย
หน้าบัน
ประติมากรรมพุทธศาสนา -- พิษณุโลก
โบสถ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA6022.Ph51 จ512ป 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Architecture, Stack

Call Number: NA6022.Ph51 จ512ป 2543
Copy 3
Available