รายงานผลงานวิจัยเรื่องการสร้างหนังสือรายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ =

A construction of textbook of SOC 071 our community 1 for lower secondary education, Changwat Prachupkirikan /

กิตติคุณ รุ่งเรือง

No Cover Image
Main Author: กิตติคุณ รุ่งเรือง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2365.S6 ก671ร 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available