สรุปการประชุมวิชาการ การปรึกษาเรื่องเอดส์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ก้าวสู่ บริการสุขภาพแบบองค์รวม

Other Authors: การประชุมวิชาการปรึกษาเรื่องเอดส์แห่งชาติ, กรมสุขภาพจิต. ศูนย์พัฒนาวิชาการการปรึกษาเรื่องเอดส์
Format: BOOKS
Language: Thai
Subjects: โรคเอดส์ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก482ส 2541
Copy 2
Available
Copy 1
Available