การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมชาวผู้ไทย-ชาวโซ่ (ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพรรณานิคมและอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร)

No Cover Image
Main Author: สุรัตน์ วรางค์รัตน์
Other Authors: สถาบันราชภัฏสกลนคร. สำนักศิลปวัฒนธรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: สกลนคร : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ผู้ไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS570.P8 ส857ก 2541
Copy 1
Available