การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ :

ปัญหาและแนวทางแก้ไข /

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ –– การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย
การพัฒนาลุ่มน้ำ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z699.5.W3 ก764 2539
Copy 1
Available