สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง /

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก "สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง"

No Cover Image
Other Authors: คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก "สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง"
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
สหกรณ์
พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส441
Copy 2
Available
Copy 1
Available