ประวัติศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อปะสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อปะสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ
การพัฒนาการเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information