การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออกและสร้างงานโดยใช้ 5 G ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2542 ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออกและสร้างงานโดยใช้ 5 G, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมเคมี, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Subjects: สมุนไพร -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RS164 ก482ก 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available