ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการก้าวสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล :

รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 17 24-26 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /

โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

Other Authors: การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรื่องทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการก้าวสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล, มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Subjects: มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z675.U5 ก525ก 2542
Copy 2
Available
Copy 1
Available