รายงานโครงการศึกษาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชนบท ภายหลังการดำเนินโครงการการทดลองร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับธนาคารออมสิน /

โดย หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วุฒิเลิศ เทวกุล, ม.ร.ว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55 ร451 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available