บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 /

สถาบันปกเกล้า ; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

Corporate Author: สถาบันพระปกเกล้า
Other Authors: บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันปกเกล้า, 2543
Subjects: วุฒิสภา
รัฐธรรมณูญ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1747.7 พ343บ 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available