แผนพัฒนาสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ.2542-2551) /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
Subjects: นโยบายสื่อมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อมวลชน
โทรคมนาคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: P92.T5 ค123ผ 2542
Copy 1
Available