ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวพระราชดำริ :

ศึกษากรณี บ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม /

ทรงคุณ จันทจร

No Cover Image
Main Author: ทรงคุณ จันทจร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม, 2538
Subjects: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445 ท128ผ 2538
Copy 1
Available