รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีวิธีแปลงคะแนนผลการเรียนสะสมต่างกัน /

โดยสำราญ มีแจ้ง

No Cover Image
Main Author: สำราญ มีแจ้ง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะศึกษาศาสตร์ -- ผลงานวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2353.26.T5 ส698ร 2542
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available