วิเคราะห์กวีนิพนธ์ ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม /

พระมหาสาคร ภักดีนอก

No Cover Image
Main Author: พระมหาสาคร ภักดีนอก
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
Subjects: กวีนิพนธ์ไทย -- การวิเคราะห์
กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.A56 พ358ว 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available