รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในฟื้นที่เชื่อมต่อระหว่างฟื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น กรณีศึกษา : ฟื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด /

โดย เกียรติ จิวะกุล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เกียรติ จิวะกุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย
อุตสาหกรรม -- การตั้งถิ่นฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD2356.T5 ร451 2542
Copy 1
Available